06 81 33 45 55 info@assumotive.nl

Werkwijze

fasesWanneer u Assumotive inschakelt om u te adviseren over uw nieuwe of bestaande verzekeringsovereenkomsten, ga ik meestal te werk volgens een gefaseerd plan. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat ik doe en hoe het traject globaal zal verlopen. Soms zullen er fases wegvallen, bijvoorbeeld omdat u zelf al voorwerk heeft gedaan of mij alleen wilt betrekken bij een deel van het proces. In een uiteindelijke offerte stellen we dit gezamenlijk vast. Over het algemeen zijn dit de fases waarmee ik werk:

Fase 1: Analyse

In deze fase analyseer en rubriceer ik de huidige schadecijfers van uw organisatie en bestudeer ik uw huidige verzekeringsovereenkomst, wanneer deze aanwezig is. Ik rapporteer mijn bevindingen en doe aanbevelingen om tot verbeteringen te komen. Prijs en kwaliteit zijn hierbij van belang. Op basis van de bevindingen ga ik met u in gesprek over uw wensen wat betreft dekkingen. Tevens bespreken we eventuele alternatieven om tot een reëel voorstel te komen dat bij de situatie van uw organisatie past.

Fase 2: Tenderverzoek

Naar aanleiding van uw wensen op het gebied van kwaliteit en prijs selecteer ik een aantal marktpartijen die passen bij uw criteria. De wens en situatie die we hebben vastgesteld in fase 1 vertaal ik naar een tenderverzoek richting deze partijen. Vervolgens presenteren deze partijen hun voorstel. Ik beoordeel de voorstellen en geef u mijn mening over de verschillende oplossingen die worden aangedragen in een overzichtelijke rapportage. Naar aanleiding hiervan stellen we een shortlist van partijen samen, waarmee we vervolggesprekken willen voeren.

Fase 3: Overeenkomst

De kandidaten op de shortlist krijgen de gelegenheid om hun definitieve voorstel te doen. Op basis van deze voorstellen maakt u een keuze voor de kandidaat waar een afrondend gesprek mee gevoerd zal worden. Dit gesprek leidt tot een concept verzekeringsovereenkomst. Ik beoordeel deze overeenkomst voor u en stuur mijn feedback naar u en de beoogde partij. Wanneer alles naar wens is, kan de overeenkomst worden getekend.

Fase 4: Ondersteuning bij implementatie

Wanneer u dit wenst, kan ik ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe overeenkomst in uw organisatie. Ook kan ik bijvoorbeeld toelichting geven aan gelieerde ondernemingen die nog geen gebruik maken van de overeenkomst. Deze fase is vaak maatwerk; ik werk graag voor u uit wat ik in deze fase precies voor uw organisatie kan betekenen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mijn werkwijze of een offerte aanvragen voor een of meer van deze fases? Neem dan gerust eens Contact met mij op.