06 81 33 45 55 info@assumotive.nl

Dienstwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.


Naam en adres

Onze gegevens staan op deze site bij ‘contact’.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12020587
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• Schadeverzekeringen;

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

KiFiD
Postbus 93257
2509 Den Haag
Aansluitnummer 300.014183

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraars.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

Consultancy
De consultancy werkzaamheden worden op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.

Fixed fee
Het is ook mogelijk dat wij werken op basis van een vooraf vastgesteld totaal bedrag. Een zogenaamde “fixed fee”. In dat geval maken wij eerst een uitgebreide opdrachtomschrijving en op basis van deze opdrachtomschrijving geven wij aan wat de totale kosten zullen zijn om deze opdracht uit te voeren.

Beloning op basis van provisie
Indien wij in uw opdracht bemiddelen bij het tot stand komen van een verzekering ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

U ziet exact wat onze kosten zijn
Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks. In alle gevallen ziet u exact wat onze beloning is, voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening zijn.