06 81 33 45 55 info@assumotive.nl

Diensten

welkedienstAdvies bij verzekeren

U kunt advies bij verzekeren op meerdere manieren inzetten. Een groot aanbestedingstraject verloopt doorgaans in verscheidene fases, waarbij ik u kan assisteren en adviseren. De rol die ik in het traject aanneem is aan u.
> Meer info

Toetsen huidige overeenkomst

 

Voldoet de overeenkomst nog aan de huidige situatie? Is het risicoprofiel van uw bedrijf wellicht gewijzigd in de afgelopen jaren? Is het wagenpark gegroeid of gekrompen? Sluiten de rapportages van mijn verzekeringsmaatschappij aan bij de informatiebehoefte van uw bedrijf? Dit zijn vragen waar u Assumotive bij kunt betrekken.
> Meer info

 

Voorbeelden uit de praktijk

In opdracht van Enterprise Rent-A-Car hebben wij een tenderverzoek uitgeschreven voor het verzekeren van het wagenpark. Vervolgens hebben de gesprekken met een van de aanbieders geleid tot een kwalitatief goede verzekeringsovereenkomst tegen gunstige voorwaarden.
MKB Lease heeft ons gevraagd om het bestaande verzekeringscontract door te nemen en met verbetervoorstellen te komen. De voorstellen van Assumotive zijn inmiddels doorgevoerd in het verzekeringscontract.
Voor RRS, Riool Reinigings Service, hebben wij een advies uitgebracht voor de verzekering van het wagenpark. De implementatie van dit advies betekende een geweldige besparing op de totale exploitatiekosten van het wagenpark.